tiistai 17. joulukuuta 2013

Loppusuoralla hanketta ...

Hanke alkaa olla loppusuoralla ja opiskelijahaastattelujen perusteella rakensin oluen valmistuksen opetuksen etenemisestä seuraavanlaisen kaavion:

 1. Opiskelu aloitetaan tekemällä olutta käsin pienmittakaavassa (10 l) prosessihallissa. Tällöin opitaan oluen teon vaiheet.

  Oppimista edistää, jos valmistuksesta jokainen tekee lohkokaavioesityksen.
    
 2. Virtuaalipanimoajossa oluen teon vaiheet (mäskäys-siivilöinti-humalakeitto) ja panimon ajo-olosuhteet ja -tavat tulevat tutuksi . Ohjauspaneelin painiketoiminnot täytyy opetella tässä vaiheessa, sillä itse panimotyöskentely on niin hektistä, että siellä ne pitää jo osata.

  Virtuaalipanimon putkilinjauksia ja venttiilejä verrataan panimon PI -kaavioon ja näin kokonaiskuva materiaalivirroista hahmottuu. Oikean panimon työskentelystä on tehty videot (mäskäys ja siivilöinti), joiden avulla voi verrata virtuaalipanimotyöskentelyä oikeaan panimoon.
    
 3. Itse panimossa työskentely aloitetaan taas tutustumalla laitteistoihin ja putkilinjauksiin PI -kaavion avulla. Ensimmäiset ajot tehdään vedellä, jolloin voidaan välttää ajovirheistä syntyneet materiaalihävikit.
    
 4. Lopuksi tehdään kahden hengen ryhmissä ja panimonhoitajan ohjauksessa olutta. Kun tämä kaksikko on saanut parin päivän opastuksen oluentekoon, he vuorostaan opastavat seuraavaa kahta henkilöä, kun he tutustuvat vesiajoon. Näin käytetään hyväksi kisälli-mestari -ajattelua. Tarkoitus on, että myös ryhmän heikoimmat pääsevät vähintään ajamaan vesiajolla. Toiveena tietysti, että siitä innostuisivat satsaamaan opintoihin.

Tällä hetkellä ykkösluokkalaiset, jotka ovat usein alaikäisiä, tutustuvat Second Life -ympäristössä toimimiseen ja ajavat myös mäskäysvaihetta. Kakkos- ja kolmosluokkalaiset käyvät opintojensa aikana yllä mainitun valmistusprosessin kaikki vaiheet.

OPH -Hyvät käytännöt.